χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
πλαστικό κεραμίδι στεγών που κατασκευάζει τη μηχανή
Ζαρωμένο φύλλο στεγών που κατασκευάζει τη μηχανή
ανώτατη επιτροπή PVC που κατασκευάζει τη μηχανή
μίας χρήσης καλαθάκι με φαγητό που κατασκευάζει τη μηχανή
κοίλη γραμμή εξώθησης φύλλων PP
Ξύλινη πλαστική σύνθετη γραμμή παραγωγής
Πλαστική μηχανή εγκιβωτισμού κατασκευής
Πιάτο αφρού που κατασκευάζει τη μηχανή
τεχνητή μαρμάρινη μηχανή παραγωγής
Μηχανή δαπέδων SPC
Πλαστικά γραμμή διέλασης σωλήνων
πλαστική γραμμή πλύσης ανακύκλωσης
πλαστικές granulator μηχανή
Πλαστικά βοηθητική μηχανή